Pravo na jednokratni raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Rok počinje teći od dana kada je roba predana u posjed kupcu.

Prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora, kupac je dužan obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskida ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ugovora pošalje prodavatelju elektroničkim putem na mail: info@tisaknamajice.hr.

Prodavatelj je dužan bez ODLAGANJA dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

Kada kupac iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, prodavatelj je dužan vratiti mu sve što je platio na temelju ugovora.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćanja iznosa za robu istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac.

Obaveze kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora;

Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme prije isteka roka od 14 dana te pošalje robu ili je preda prodavatelju

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat odnosa prema robi, a da za to nije bilo potrebe.

Način rješenja pisanog prigovora kupca

Sukladno članku 10.  Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), svi prigovori se mogu poslati putem email-a na info@tisaknamajice.hr .

Odgovor na upućeni prigovor dostavljamo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana, sukladno Zakonu, od primitka prigovora.

Zadržavamo pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.